ضخامت سنج گالوانیزه چیست؟

برای اندازه گیری ضخامت گریتینگ گالوانیزه از ضخامت سنج (که به آن paint meter نیز گفته می شود) استفاده می شود. ضخامت لایه گالوانیزه به دلیل تأثیر آن بر روند پوشش ، کیفیت و هزینه ، احتمالاً مهمترین اندازه گیری در صنعت گالوانیزه است. از اندازه گیری ضخامت لایه گالوانیزه می توان برای ارزیابی طول…