کاربرد گریتینگ در صنعت همانطور که مستحضر هستید، بیشترین کاربرد گریتینگ و شبکه های فلزی (صفحات مشبک) در صنعت بوده که در این بین نوع گالوانیزه دارای بیشترین آمار مصرفی می باشد.
به علت وسعت کاربرد در صنعت و استفاده فراوان، نمی توان به طور دقیق از همه  صنایع نام برد. اما خلاصه وار به چند دسته کلی تقسیم می شود: صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها، نیروگاه برق، کشتی سازی، صنایع غذایی، تصفیه خانه ها، کارخانه های تولیدی و…

همچنین به طور اجمالی می توان موارد استفاده آن در صنعت را به عناوین زیر گسترش داد: پوشش کف سازه های فلزی، راه پله ها و پاگردها،دور مخزن، کانال، دریچه، محل های بازرسی و تعمیرات، سکوهای نفتی و کلیه سیستم های انتقال و ذخیره سازی مواد، حفاظ، زیرپایی اپراتور و… می باشد.

کاربرد گریتینگ در صنعت