4.7/5 - (14 امتیاز)

دغدعه اصلی متقاضیان گریتینگ ، محاسبه وزن و میزان تناژ نهایی می باشد. چرا که علاوه بر قیمت تمام شده که بر مبنای هر کیلوگرم محاسبه می گردد، میزان مقاومت سازه طراحی شده آنها در برابر اضافه وزن و بار گریتینگ نیز از اهمیت ویژه ای برخودار می باشد.
همچنین در کنار این عوامل،  محاسبه بار وارده (بار متمرکز و بار خطی) را مدنظر می گیرند. بدین ترتیب که خواستارند با کمترین میزان وزن بتوانند حداکثر میزان مقاومت را داشته باشند.

بازدیدکنندگان محترم وب سایت شرکت پارس مشبک پردیس می توانند علاوه بر استفاده از جدول زیر که در آن وزن انواع گریتینگ رایج در صنعت در هر مترمربع محاسبه شده؛ با ما تماس گرفته و سوالات خود را در ارتباط با استعلام قیمت، محاسبه وزن و میزان استحکام گریتینگ را طبق مشخصات فنی، ابعاد و شکل هندسی آن مطرح نمایند.

تحمل بار

گسترده

تحمل بار

متمرکز

وزن

1مترمربع

چشمه

(مشبندی)

رابط

تسمه باربر

ردیف

1962kg/m^2

981kg/m^2

52.92kg

30*30

3*30

3*30

1

1962kg/m^2

981kg/m^2

43.29kg

50*30

3*30

3*30

2

1962kg/m^2

981kg/m^2

36.07kg

100*30

3*30

3*30

3

3083kg/m^2

1541kg/m^2

83.54kg

30*30

5*30

5*30

4

3083kg/m^2

1541kg/m^2

67.79kg

50*30

5*30

5*30

5

3083kg/m^2

1541kg/m^2

55.98kg

100*30

5*30

5*30

6

1962kg/m^2

981kg/m^2

40.94kg

30*30

3*15

3*30

7

1962kg/m^2

981kg/m^2

36.11kg

50*30

3*15

3*30

8

1962kg/m^2

981kg/m^2

32.48kg

100*30

3*15

3*30

9

3083kg/m^2

1541kg/m^2

56.25kg

30*30

3*15

5*30

10

3083kg/m^2

1541kg/m^2

51.42kg

50*30

3*15

5*30

11

3083kg/m^2

1541kg/m^2

47.79kg

100*30

3*15

5*30

12

1962kg/m^2

981kg/m^2

42.08kg

30*30

میلگرد 8

3*30

13

1962kg/m^2

981kg/m^2

36.79kg

50*30

میلگرد 8

3*30

14

1962kg/m^2

981kg/m^2

32.82kg

100*30

میلگرد 8

3*30

15

3083kg/m^2

1541kg/m^2

57.39kg

30*30

میلگرد 8

5*30

16

3083kg/m^2

1541kg/m^2

52.10kg

50*30

میلگرد 8

5*30

17

3083kg/m^2

1541kg/m^2

48.13kg

100*30

میلگرد 8

5*30

18

برای محاسبه وزن که متناسب است با ضخامت و ارتفاع تسمه‌های باربر و رابط و چشمه (مشبندی)، لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
بدیهی است به دست آوردن وزن حدودی گریتینگ در قیمت نهایی آن تاثیر بالایی خواهد داشت.

تلفن: 086.33553585
فکس: 086.33553989

ایمیل: info[at]gratingpmp.ir