4.9/5 - (28 امتیاز)

بسته‌بندی و بارگیری گریتینگ پس از انجام عملیات گالوانیزاسیون، قطعات مجدد توسط تیم کنترل کیفیت گالوانیزه، کنترل شده و تمیزکاری نهایی روی گریتینگ انجام می پذیرد. در ادامه مطابق با پکینگ ارسالی به کارگاه گالوانیزه ، گریتینگ ها روی چهارتراش شیاردار به صورت منظم چیده شده و به وسیله روش تسمه کشی بسته بندی می شوند.

بسته‌بندی و بارگیری گریتینگ

پس از بسته بندی، آنها را به محل انبار قطعات آماده به ارسال انتقال داده و در کنار باقی قطعات همان پروژه قرار می گیرند.
بارگیری گریتینگ متناسب با شرایط کارگاه و خودروی باری، توسط لیفتراک و یا جرثقیل به شکلی انجام می پذیرد که در حین بارگیری و در راه ارسال به قطعات آسیب وارد نشده و حداکثر حجم قابل حمل، بارگیری شود.